Η εγγύηση ισχύει εφόσον το προϊόν συνοδεύεται από απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.

Η εγγύηση του προϊόντος έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνια και είναι κλιμακωτή:

  • Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους η εγγύηση καλύπτει πλήρως την επισκευή ή την αντικατάσταση του θερμαντικού σώματος εφόσον αυτό δεν επισκευάζεται.
  • Κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση με χρέωση το 20% της αρχικής τιμής αγοράς.
  • Κατά την διάρκεια του τρίτου έτους γίνεται επισκευή ή αντικατάσταση με χρέωση το 40% της αρχικής τιμής αγοράς.
  • Κατά την διάρκεια του τέταρτου έτους γίνεται επισκευή ή αντικατάσταση με χρέωση το 60% της αρχικής τιμής αγοράς.
  • Κατά την διάρκεια του πέμπτου έτους γίνεται επισκευή ή αντικατάσταση με χρέωση το 80% της αρχικής τιμής αγοράς.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αντικατάστασης ή επισκευής, τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση αντικατάστασης εκτυπωμένου θερμαντικού σώματος ο πελάτης επιβαρύνεται ολόκληρο το κόστος της νέας εκτύπωσης.