• Χαμηλό κόστος κτήσης (τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης έχουν χαμηλό κόστος αγοράς σε σχέση με άλλα μέσα θέρμανσης).
 • Δεν χρειάζεται εγκατάσταση (το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλώς να τα βάλετε στην πρίζα. Δεν απαιτούν καμία τεχνική ή άλλη εργασία).
 • Εξοικονόμηση χώρου (δεν απαιτούνται επιπλέον χώροι αλλά και τα ίδια τα σώματα έχουν διαστάσεις που επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτησή τους σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμη και σε τοίχο).
 • Δεν χρειάζονται συντήρηση (τα υπέρυθρα πάνελ έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν χρειάζονται συντήρηση όπως άλλες μέθοδοι θέρμανσης).
 • Έχουν μικρή κατανάλωση ρεύματος και λόγω του χαμηλού κόστους χρήσης επιτυγχάνουν μεγαλύτερη οικονομία σε σχέση με συμβατικούς τρόπους θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.α.).
 • Δεν χρειάζονται επαναγορά υλικού (για παράδειγμα, οι σόμπες πέλετ χρειάζονται επαναγορά του υλικού καύσης κάθε φορά που τελειώνει).
 • Παρέχουν ευελιξία & αυτονομία στη χρήση (μπορούν για παράδειγμα να δουλεύουν μόνο σε συγκεκριμένους χώρους του σπιτιού, δίχως να καταναλώνεται ενέργεια στους υπόλοιπους χώρους ή κάποιος να έχει το πάνελ κοντά του ώστε να θερμαίνεται για όσο χρόνο επιθυμεί).
 • Μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με άλλες μεθόδους θέρμανσης.

Παράδειγμα κατανάλωσης στην υπέρυθρη θέρμανση

Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουν γίνει οι εξής παραδοχές:

 • Οικία από 110 έως 135 τ.μ.
 • Εγκατάσταση 5 θερμαντικών πάνελ RED IN ισχύος 600W και 2 θερμαντικών πάνελ 900W συνολικής ισχύος 4,8KW.
 • Λειτουργία 6 ώρες την ημέρα.
 • Τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν από 1/1/2013 για τριφασικό ρεύμα (Γ1 και Γ1Ν) συμφωνημένης ισχύος 28KVA
 • Στην ενέργεια που καταναλίσκεται από τα πάνελ έχει προστεθεί και η ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία της οικίας (800KWh) ώστε να υπολογιστεί η τιμή της KWh βάσει της συνολικής κατανάλωσης.
 • Στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, τέλη, ΦΠΑ κ.α.

 

Λειτουργία Κόστος
(€/kwh)
Ωριαίο Ημερήσιο 4μήνου
Κατανάλωση
[KWh]
Κόστος (€) Κατανάλωση
[KWh]
Κόστος (€) Κατανάλωση
[KWh]
Κόστος (€)
Με 100% χρήση ημερήσιου ρεύματος 0,229 4,8 1,10€ 28,8 6,59€ 3456 790,32€
Με 50% χρήση ημερήσιου ρεύματος 0,169 0,81€ 4,87€ 584,00€